Algemene informatie

Karakteristiek

Ondanks de zegen van de bisschop van Myra heeft het 13e eeuwse kerkje nogal te lijden gehad onder de weersomstandigheden. Het muurwerk, zeker de westgevel heeft veel te verduren gehad, in 1843 is deze vernieuwd. Binnen zijn de vier stenen meloenvormige koepelgewelven bewaard gebleven. De gewelven hebben beschilderde (13 eeuwse en 15e eeuwse) ronde ribben die samen komen in sluitringen. De dakruiter uit de 19e eeuw is bij de laatste restauratie teruggebracht naar de oorspronkelijke vorm. Bij de restauratie van 1985-87 heeft men zoveel mogelijk de oorspronkelijke toestand willen herstellen en is de 'genius loci' bewaard gebleven.

Gebruik

Naast de reguliere diensten zijn er voorstellingen en kleine concerten.